مدیرعامل ایرانسل، در گفت‌وگو با ایرانیان خارج از کشور، فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و رویکردهای جدید اپراتور دیجیتال ایران را تشریح و برای ارتباط ایرانسل با ایرانیان خارج از کشور و دریافت تجارب آنان، اعلام آمادگی کرد. ادامه خبر: https://irancell.ir/b/13055/ pic.twitter.com/Soyl270edQ

مدیرعامل ایرانسل، در گفت‌وگو با ایرانیان خارج از کشور، فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و رویکردهای جدید اپراتور دیجیتال ایران را تشریح و برای ارتباط ایرانسل با ایرانیان خارج از کشور و دریافت تجارب آنان، اعلام آمادگی کرد.
ادامه خبر: https://irancell.ir/b/13055/ pic.twitter.com/Soyl270edQ