پس از شیوع #کرونا تصمیم به #دورکاری به ما کمک کرد، تا با آسودگی خیال بتونیم وظایفمون رو انجام بدیم و با تمرکز بیشتر و بدون از دست دادن نیروهای شرکت بر‌اثر ابتلا به بیماری، بتونیم نیازهای مخاطبان رو جوابگو باشیم.pic.twitter.com/MouvCGpNY0

پس از شیوع #کرونا تصمیم به #دورکاری به ما کمک کرد، تا با آسودگی خیال بتونیم وظایفمون رو انجام بدیم و با تمرکز بیشتر و بدون از دست دادن نیروهای شرکت بر‌اثر ابتلا به بیماری، بتونیم نیازهای مخاطبان رو جوابگو باشیم. pic.twitter.com/MouvCGpNY0