توی فصل سبز سال که همه گیاها جوونه زدن‌، بیاین شما هم شروع به کاشتن کنین‌! ولی نه یه بذر معمولی‌،یه بذر ایرانسلی‌‌ تاجایزه ۳۰ میلیون تومانی برداشت کنین!چه جوری؟ با خرید #سیمکارت‌_اعتباری و #سیمکارت_دائمی‌‌ ویا بسته #اینترنت و #مکالمه . http://bit.ly/takhfifebahar  #روززمین #earthdaypic.twitter.com/q1cbHt5pwZ

توی فصل سبز سال که همه گیاها جوونه زدن‌، بیاین شما هم شروع به کاشتن کنین‌! ولی نه یه بذر معمولی‌،یه بذر ایرانسلی‌‌ تاجایزه ۳۰ میلیون تومانی برداشت کنین!چه جوری؟ با خرید #سیمکارت‌_اعتباری و #سیمکارت_دائمی‌‌ ویا بسته #اینترنت و #مکالمه .
http://bit.ly/takhfifebahar
pic.twitter.com/q1cbHt5pwZ