براتون یه خبر خوب داریم! شما می‌‌تونین با شماره‌‌گیری #۴۴۴۴* با پرداخت فقط روزانه ۱۰۰۰ تومان، در ماه #رمضان از اذان مغرب تا اذان صبح، به صورت نامحدود با عزیزانتون مکالمه درون شبکه داشته باشین.pic.twitter.com/x6oD6CoLwU

براتون یه خبر خوب داریم! شما می‌‌تونین با شماره‌‌گیری #۴۴۴۴* با پرداخت فقط روزانه ۱۰۰۰ تومان، در ماه از اذان مغرب تا اذان صبح، به صورت نامحدود با عزیزانتون مکالمه درون شبکه داشته باشین. pic.twitter.com/x6oD6CoLwU