خرسندیم که پیوستن ما به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به پویش #ایران_همدل، در اینستاگرام رهبر معظم انقلاب بازتاب پیدا کرده. شما هم با شماره‌گیری #۱۴۴۱*در انجام این کار خیر سهیم بشین.pic.twitter.com/RbYaPRtFuL

خرسندیم که پیوستن ما به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به پویش #ایران_همدل، در اینستاگرام رهبر معظم انقلاب بازتاب پیدا کرده.
شما هم با شماره‌گیری #۱۴۴۱*در انجام این کار خیر سهیم بشین. pic.twitter.com/RbYaPRtFuL