همه دوست دارن‌ با هزینه کمتر، زمان بیشتری با عزیزانشون صحبت کنن. به مناسبت ماه مبارک #رمضان‌، می‌تونین با پرداخت ۴دقیقه از هزینه تماستون‌، به مدت ۴۰دقیقه مکالمه درون شبکه رایگان داشته باشین‌. با شماره‌گیری #۴۴۴۴* می‌تونین از این سرویس استفاده کنین.pic.twitter.com/x05x4qkCoj

همه دوست دارن‌ با هزینه کمتر، زمان بیشتری با عزیزانشون صحبت کنن. به مناسبت ماه مبارک #رمضان‌، می‌تونین با پرداخت ۴دقیقه از هزینه تماستون‌، به مدت ۴۰دقیقه مکالمه درون شبکه رایگان داشته باشین‌. با شماره‌گیری #۴۴۴۴* می‌تونین از این سرویس استفاده کنین. pic.twitter.com/x05x4qkCoj