ماه #رمضان امسال با شماره گیری #۴۴۴۴* شما عزیزان ایرانسلی می‌تونین متناسب با زمان و مکانتون، تا ۱۰۰٪ تخفیف بسته مکالمه درون شبکه دریافت کنین!pic.twitter.com/Cn3D3eSH7C

ماه امسال با شماره گیری #۴۴۴۴* شما عزیزان ایرانسلی می‌تونین متناسب با زمان و مکانتون، تا ۱۰۰٪ تخفیف بسته مکالمه درون شبکه دریافت کنین! pic.twitter.com/Cn3D3eSH7C